Úvod / Edisonův kabinet

Edisonův kabinet

  • nabídka určena pro ZŠ, SŠ z okresu Most
  • přijímáme projekty zaměřené na technické, přírodovědné vzdělání:
    • na modernizaci odborných učeben, dílen, laboratoří,
    • na nákup vybavení, pomůcek a materiálu pro technické předměty
  • žádosti přijímáme průběžně od 28. března 2018
  • projekty, které získají finanční podporu, budeme vybírat průběžně a o rozhodnutí vás budeme informovat e-mailem

Počet dosavadních registrací:

© 2018 Vršanská uhelná a.s.