Úvod / Wichterleho laboratoř

Wichterleho laboratoř

Wichterleho laboratoř

 • nabídka určena pro SŠ a VŠ
 • podpoříme projekty na získání jednorázového grantu na:
  • výzkumný úkol
  • vědeckou práci
  • zlepšovací návrh
  • terénní výzkum
  • badatelskou i osvětovou činnost
 • žádosti přijímáme průběžně od 28. března do konce září 2018
 • projekty, které získají finanční podporu, budeme vybírat průběžně a o rozhodnutí vás budeme informovat e-mailem

Počet dosavadních registrací:

Registrovat

REGISTRACE PROJEKTU

Žadatelé se registrují a přihlašují svůj projekt pouze on-line prostřednictvím registračního formuláře, jehož součástí je formulářové pole pro připojení souboru s detailnějšími informacemi o přihlašovaném projektu. Forma zpracování projektu není stanovena, měl by však splňovat podmínky viz výše a obsahovat vysvětlení záměru (dlouhodobý přínos), kalkulaci, jméno osoby oprávněné jednat za žádající subjekt. Společnost nikoho předem z výběru nevylučuje.

Na udělení podpory není právní nárok.

© 2018 Vršanská uhelná a.s.