Úvod / Wichterleho laboratoř

Wichterleho laboratoř

Wichterleho laboratoř

 • nabídka určena pro SŠ, SOU, VŠ
 • podpoříme projekty na získání jednorázového grantu na:
  • výzkumný úkol
  • vědeckou práci
  • zlepšovací návrh
  • terénní výzkum
  • badatelskou i osvětovou činnost
 • žádosti přijímáme v období: březen – květen 2019
 • rozhodnutí o podpoře vašeho projektu vám zašleme e-mailem

Počet dosavadních registrací:

Registrovat

REGISTRACE PROJEKTU

Žadatelé se registrují a přihlašují svůj projekt pouze on-line prostřednictvím registračního formuláře, jehož součástí je formulářové pole pro připojení souboru s detailnějšími informacemi o přihlašovaném projektu. Forma zpracování projektu není stanovena, měl by však splňovat podmínky viz výše a obsahovat vysvětlení záměru (dlouhodobý přínos), kalkulaci, jméno osoby oprávněné jednat za žádající subjekt. Společnost nikoho předem z výběru nevylučuje.

Na udělení podpory není právní nárok.

© 2019 Vršanská uhelná a.s.