Úvod / Edisonův kabinet

Objednávky z 1. výběrového kola připraveny k dodání pro:

Nabídka pro ZŠ, SŠ, VŠ z okresu Most na projekty zaměřené na technické, přírodovědné vzdělání (modernizace učeben, dílen, laboratoří, nebo nákup vybavení, pomůcek a materiálu pro technické předměty).

Základní škola Most, Zdeňka Štěpánka 2912

Šikovný a zručný

vybavení dílny pro praktické činnosti včetně ručního nářadí

Základní škola a Mateřská škola Meziboří

Naučná stezka naší sluneční soustavou

využití prostoru venkovní části ZŠ pro umístění zobrazení sluneční soustavy vytvořené polepem z termoplastů a 3D modely planet

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o.

Zpracování kovů za tepla

modernizace a doplnění vybavení kovárny v dílnách školy

© 2017 Vršanská uhelná a.s.