Úvod / S Darwinem na cestách

S Darwinem na cestách

S Darwinem
na cestách

 • nabídka určena pro ZŠ a SŠ
 • objednávejte vzdělávací akce z nabídky (do vyčerpání kapacity)
 • můžete objednat pouze jednu akci, abychom uspokojili více zájemců:
Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita
 • termíny:
  • NOVINKA duben/květen 2019 (po dohodě se školou) – zkrácená varianta (bez návštěvy elektrárny Počerady, VÚHU a.s. a VŠB)
  • září/říjen 2019 (po dohodě se školou)
 • společný projekt Ekologického centra Most pro Krušnohoří a Vršanské uhelné
 • určený pro SŠ, maximální počet účastníků 28 studentů + pedagogický doprovod
 • etapový poznávací cyklus (čtyř až pětitýdenní), kdy se účastníci seznámí s těžbou, zpracováním a využitím hnědého uhlí a rekultivací krajiny po těžbě v reálném prostředí
 • navštíví:
  • povrchový lom Vršany
  • elektrárnu Počerady
  • teplárnu Komořany
  • Výzkumný ústav pro hnědé uhlí
  • Vysokou školu báňskou
  • Podkrušnohorské technické muzeum
 • účastníci se rozdělí do týmů, maximálně 4členných, zpracují prezentaci na jedno z vybraných „uhelných“ témat
 • prezentaci předvedou před odbornou komisí, která vyhodnotí nejlepší tým
 • účastníci získají certifikát o absolvování Uhelné maturity a nejlepší tým také věcné ceny

termíny: 2x červen 2019 (po dohodě se školou)
                 2x září nebo říjen 2019 (po dohodě se školou)

 • interaktivní dvouhodinový výukový program
 • určený pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty prvních dvou ročníků SŠ
 • probíhá v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě, kapacita max. 30 osob
 • zábavnou a interaktivní formou se účastníci dozvědí o historii využívání přírodních zdrojů, o vývoji horního práva, o historii, současnosti i budoucnosti využívání uhlí, o způsobech těžby uhlí a jejích dopadech na životní prostředí, o způsobech rekultivace

termíny: 2x červen 2019 (po dohodě se školou)
2x září nebo říjen 2019 (po dohodě se školou)

 • interaktivní dvouhodinový výukový program
 • určený žákům 8. až 9. tříd ZŠ a studentům SŠ
 • probíhá v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě, kapacita max. 30 osob
 • zaměřený na problematiku ovzduší, složení atmosféry, znečišťující látky v ovzduší a jejich vliv na zdraví a ekosystémy, zdroje znečišťování ovzduší, inverzní stavy, letní a zimní smog atd.

termín: 4x duben - červen 2019 (po dohodě se školou)

 • tříhodinový (možno libovolně upravit) program se soutěžemi, při kterém se žáci seznámí s hornickou činností, prohlédnou si muzejní expozice a navštíví i vyhlídku lomu Vršany
 • určená žákům 1. stupně ZŠ
 • probíhá v prostorách Podkrušnohorského technického muzea, kapacita max. 25 osob

termíny: 1x červen 2019
1x září nebo říjen 2019

 • určeno pro ZŠ a SŠ, maximální kapacita do 30 osob včetně pedagogického doprovodu
 • prohlídka provozu elektrárny, ekologických zařízení i využití produktů po spalování uhlí

termíny: 1x červen 2019
1x září nebo říjen 2019

 • určeno pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ, maximální kapacita do 30 osob včetně 2 členů pedagogického doprovodu
 • prohlídka provozu teplárny spalující hnědé uhlí
 • zašlete žádost o příspěvek na exkurzi/soutěž s technickým zaměřením organizovanou vaší školou
Objednat

OBJEDNÁVKY


Objednávejte vzdělávací akce z nabídky (do vyčerpání kapacity). Registrujte vždy pouze jednu akci.

Nejprve si vyberte akci (kliknutím na název akce v nabídce vlevo),
a pak vyplňte a odešlete zobrazený formulář.

© 2019 Vršanská uhelná a.s.