Úvod / Edisonův kabinet

Objednávky z 2. výběrového kola připraveny k dodání pro:

Nabídka pro ZŠ, SŠ, VŠ z okresu Most na projekty zaměřené na technické, přírodovědné vzdělání (modernizace učeben, dílen, laboratoří, nebo nákup vybavení, pomůcek a materiálu pro technické předměty).

Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace

R.U.R. – Rozumíme Umění Robotů

zakoupení 15 sad LEGO MINDSTORMS Education EV3 k propojení různých oborů a znalostí nutných pro práci s roboty

Střední škola technická, Most - Velebudice, příspěvková organizace

Modulární výukový systém pro elektroobory

vybavení elektrolaboratoře pro výuku oboru elektrikář a elektrotechnik

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most, p. o.

Pokračujeme s ICT ve výuce na zdravotnické škole

pořízení výpočetní techniky do učebny ICT

© 2017 Vršanská uhelná a.s.